Montaż płyt gipsowo-kartonowych

Przed przystąpieniem do montażu płyt kartonowo – gipsowych należy przygotować:

 • płyty gipsowo – kartonowe,
 • profile metalowe,
 • wełnę mineralną lub szklaną,
 • gips szpachlowy,
 • blachowkręty,
 • poziomicę,
 • pacę do szpachlowania,
 • szpachelki,
 • nóż z wymiennymi ostrzami,
 • ołówek i miarkę,
 • kątownik stalowy,
 • nożyce do blachy,
 • wkrętarkę akumulatorową, wiertarkę,
 • taśmę do izolacji akustycznej,
 • kołki szybkiego montażu,
 • taśmę zbrojącą do spoinowania.

Przygotowanie podłoża
Ściany, podłoga i sufit muszą być odkurzone i wyczyszczone w miejscu styku ze ścianką działową:

 • na podłodze i stropie wyznaczamy orientacyjną linię przebiegu ścianki działowej,
 • za pomocą poziomicy na ścianie, do której przyłączona będzie ścianka działowa trasujemy linię pionową.

 

UWAGA: ze względu na akustykę pomieszczeń oraz możliwość ugięć, ścianek działowych gipsowych nie stawiamy bezpośrednio na panelach podłogowych. W podłożu należy wyciąć pas o szerokości przyszłej ścianki i dodatkowo 1 cm z każdej strony ścianki.

Montaż profili
Do profilu U oraz C (przyłączeniowych do ścian zewnętrznych) podklejamy taśmę izolacji akustycznej.

 • Wzdłuż wytrasowanych wcześniej linii mocujemy poziome (U) i pionowe (C) profile metalowe. Powstały w ten sposób ruszt jest podstawą do zamontowania płyt.
 • Profile skracamy do wymaganej długości używając nożyc do cięcia blach. Przycinając dolne profile należy pamiętać o zaplanowaniu miejsca na drzwi.
 • Montaż zaczynamy od zamontowania profili U na suficie a następnie na podłodze.
 • Profile przykręcamy za pomocą wkrętów i kołków rozporowych szybkiego montażu 6×60. Odległość między wkrętami nie może przekroczyć 1 m.
 • Po zamocowaniu profili poziomych U, wstawiamy profile pionowe C w rozstawie co 60 cm. Pierwszy profil C umieszczamy wewnątrz podłogowego i sufitowego, otwartą stroną w kierunku stawianej ścianki.

Montaż płyty gipsowo – kartonowej
Płyty należy przyciąć do odpowiednich wymiarów i dopasować do wykonanego rusztu z profili metalowych.

 • Płytę kładziemy płasko na podłodze i odznaczamy potrzebny wymiar.
 • Karton nacinamy na przedniej stronie płyty za pomocą noża prowadzonego wzdłuż wyznaczonej linii.
 • Przesuwamy płytę i składamy wzdłuż wykonanego nacięcia, łamiąc w ten sposób warstwę gipsu, a następnie rozcinamy karton z drugiej strony.

Przykręcanie płyt gipsowo – kartonowych rozpoczynamy przy ścianie pomieszczenia:

 • Płyty gipsowo – kartonowe przykręcamy za pomocą blachowkrętów mocowanych do profili C i dolnego profila U. Ich maksymalny rozstaw to 25 cm w środku płyty i 20 cm na bokach. Przykręcanie zaczynamy od jednej strony a dopiero po jej uzupełnieniu przechodzimy do drugiej strony konstrukcji.
 • Obszar wokół otworu na drzwi należy odpowiednio zabezpieczyć. Połączenie płyt powinno znajdować się w strefie nadproża w odległości min. 40 cm od krawędzi otworu.
 • Przewody elektryczne przeprowadzamy w profilach dodatkowo zabezpieczając je izolacją.
 • Wnętrze ścianki wypełniamy izolacją akustyczną – wełną mineralną lub szklaną. Wełna wypełniając przestrzeń między płytami zwiększa nam izolacyjność akustyczną pomieszczenia. Jej grubość dostosowujemy do grubości profili.
 • Na zamontowanych płytach mocujemy puszki i gniazda elektryczne. Należy stosować tylko specjalne puszki do płyt gipsowo – kartonowych. Montaż ścianki kończymy przykręcając płyty z drugiej strony konstrukcji w sposób mijankowy tzn. spoiny z jednej strony ścianki nie powinny pokrywać się ze spoinami z drugiej strony, należy zastosować minięcie o jeden profil pionowy C.

WYKOŃCZENIE
Łączenia płyt i miejsca wgłębień po wkrętach wypełniamy gipsem szpachlowym:

 • Połączenia między płytami wzmacniamy taśmą siateczkową samoprzylepną, papierową lub z włókna szklanego. Taśmy wtapiamy w warstwę nałożonej masy szpachlowej. Po nałożeniu masy szpachlowej należy ją wyrównać.
 • Po wyschnięciu pierwszej, nakładamy drugą warstwę, a jej nadmiar szlifujemy.
 • Na tak przygotowaną powierzchnię nanosimy odpowiedni środek gruntujący. Po wyschnięciu, powierzchnię wykańczamy według własnego uznania np. tapetując lub malując.