Jak przygotować ściany (podłoże) do malowania?

Podłoże bezwzględnie musi być suche, oczyszczone z wszelkich naleciałości, kurzu, tłuszczu, czy dymu nikotynowego. Jeżeli na powierzchni znajduje się stara powłoka farby, należy sprawdzić jej przyczepność poprzez kilkukrotne moczenie tego samego miejsca wodą za pomocą pędzla. Jeżeli nie ma oznak puchnięcia lub łuszczenia, można przyjąć to jako w miarę skuteczną gwarancję.

Nie nakładać różnych rodzajów farb na siebie (np. emulsji akrylowej na farby wapienne lub klejowe), gdyż będą łuszczyć się. Można dopuszczać taką technikę po uprzednim zmieszaniu ze sobą obu składników.

Po usunięciu starych powłok myjemy powierzchnie letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu. Czynność powtarzamy do momentu, kiedy woda w naczyniu przy płukaniu w niej pędzla – będzie czysta. Ostatnie mycie wykonujemy samą wodą. Po wyschnięciu sprawdzamy dokładnie powierzchnię pod kątem wszelkich przebarwień, wykwitów, pleśni lub zawilgocenia tynku. Jeżeli takowe występują należy podjąć działania zgodne z ekspertyzą. Po tych czynnościach pozostaje uzupełnić ubytki lub nałożenie nowej warstwy finiszowej typu gładź, tynki,etc… Pomieszczenie przewietrzyć, zagruntować emulsją gruntującą. Po 24/h można przystąpić do malowania.